Placeholder

5. Sophia Loren

4200 Ft

tomato sauce, mozzarella, tomato, eggplant, pesto, buffalo mozzarella

Extra toppings

4200 Ft

Category: